Hjetland liker tanken

Leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, synes Magne Raundalen har en god tanke med forslaget sitt, men er usikker på hvordan det skal gjennomføres i praksis.