Fem av seks studenter får fullt stipend

Kun en av seks studenter får redusert stipend på grunn av høy inntekt, formue eller trygd i 2008.