Kollektivfelt uten lastebiler

Tre store organisasjoner i transportbransjen går inn for å verne kollektivfeltene mot lastebiler.