Dropper oljeutvinning på Snøhvit

Statoil og de andre rettighetshaverne dropper planene om å utvinne olje på Snøhvit-feltet.