Vil ha skatt på forbruk

Beregninger fra NTNU tyder på at Norges utslipp av klimagasser øker dobbelt så raskt som det de offisielle målingene viser.