Ni av ti fryktar klimaendringar

Frykta for klimaendringar aukar. Stadig fleire er redd store naturkatastrofar. Likevel gir vi blaffen i å sikre heimen.