Trekker seg fra rikspolitikken

Carl I. Hagen (Frp) tar ikke gjenvalg som stortingsrepresentant.