Full krangel om integrerings-utvalg

Kommunen foreslo å legge ned integreringsutvalget fordi det ikke hadde noe å gjøre. Nå har Bystyrets kontor snudd, men det er full krangel om hvem som har ansvaret.