1100 våpen forsvunnet fra Forsvaret

Forsvaret har mistet oversikten over mer enn 1.100 våpen. Ti maskingeværer, nesten 1.000 automatgeværer og 150 mindre våpen er borte.