Flere foreldre slåss om barna

Antallet alvorlige barnefordelingssaker i rettsapparatet har økt med femti prosent på fem år.