1000 nye bygg i strandsonen hvert år

Til tross for byggeforbud, kommer det årlig 1000 nye bygg i strandsonen i Hordaland.