Lover helsesjekk av Irak-veteraner

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen beklager manglende svar til Irak-veteranene, og lover at Forsvaret aktivt skal gå ut for å få undersøkt veteranenes helse.