Sykepleiere utsatt for rasisme

Utenlandske sykepleiere utsettes for hverdagsrasisme. De får de tøffeste vaktene, deres kompetanse blir ikke verdsatt, og de blir oversett og holdt utenfor.