Slipper likevel ut klimagassene

Regjeringen mener det blir for dyrt å deponere CO2 som fanges ved testanlegget på Mongstad. Derfor vil klimagassen bli sluppet ut igjen.