Jakter på krigsforbrytere

Tusenvis av mapper i UDIs arkiver skal saumfares i jakten på mulige krigsforbrytere som oppholder seg i Norge.