P4-klage avvist i Høyesterett

NRK kan fritt fortsette å bruke slagordet «Lyden av lørdag». Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist klagen fra P4.