Avviser kritikk av karbonfiberbåter

Ifølge både Tide og båtprodusenten har de nye båtene fått de beste skussmål.