Ønsker ny prøving av Strasbourg-dom

Norge ble i mai dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i spørsmålet om erstatningskrav ved frifinnelse. Regjeringen ber nå domstolen behandle saken på nytt.