Nye tog - flere avganger i øst

Med 50 nye togsett og dobbeltspor fra Oslo og vestover, blir det flere togavganger på Østlandet fra 2012.