Lite til universiteta

Barnehagane er vinnaren i Kunnskapsdepartementet sitt budsjett. Universitet- og høgskolesektoren blir taparen.