Rapporten gjør hele LO-ledelsen medansvarlig

De deler av Fougner-rapporten som er unntatt fra offentlighet avdekker at granskingsutvalget mener resten av LO-ledelsen og LOs ansatte burde ha avdekket at Gerd-Liv Valla trakasserte Ingunn Yssen.