Tar Gros hofteregning

Sjefen for ortopedisk senter på Ullevål universitetssykehus tar fullt ansvar og hele regningen for Gro Harlem Brundtlands hofteoperasjon.