Barn føres opp i telefonkatalog

Selv om mobiltelefonen står registrert på foreldrene, kan barnet stå oppført i telefonkatalogen.