Klimaforlik i dag?

Onsdag blir det trolig avklart om det blir noe klimaforlik i Stortinget. Partene er optimistiske.