Brann på Åsgard B-plattformen

Hovedredningssentralen i Sør-Norge sendte to helikoptre for å evakuere de ansatte på Åsgard B etter at det brøt ut brann på plattformen. Før de kom fram, var brannen slokket.