Tjente på oppdiktede kvinner

Via annonser og oppdiktede kvinner klarte enn 48-åring i Haugesund å lure kontaktsøkende menn for over 750.000 kroner.