Vital kutter 150 årsverk og flytter 50 stillinger

Vital Forsikring kutter 150 årsverk, og skal dessuten flytte 50 stillinger til Bergen fra avdelingen i Trondheim.