Sex er ikke lenger synd

Kristne er blitt mer liberale til alkohol, sex og homofile. Skillet mellom kristne og ikke-kristne er i ferd med å bli visket ut.