170 kontorer med heltidsansatte lobbyister

170 europeiske byer eller regioner har egne kontorer i Brussel med heltidsansatte lobbyister.