FN ber Norge endre asylpolitikk

FN oppfordrer medlemslandene til å endre flyktningsystemet for bedre å kunne skille mellom reelle og økonomiske flyktninger. - Dette er viktige signal, sier politisk rådgiver, Roger Iversen.