Store forskjeller i ventetid på sykehusene

Ventetiden på en hofteoperasjon varierer fra 20 til 412 dager avhengig av hvilket sykehus pasienten velger.