Politikerne har mistet tillit

Oslo (NTB): Bare vel 20 prosent av befolkningen mener politikerne tar hensyn til folks meninger. For tre år siden var tilsvarende tall 38 prosent.