Sykepleiere, lærere og politifolk i ny forening

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) er navnet på Norges nyeste arbeidstakerforening med 200.000 sykepleiere, lærere, førskolelærere og politifolk.