30 prosent får innsyn i mappene

Rundt 30 prosent av dem som søker får innsyn i mappene sine, mens om lag 10 prosent blir nektet innsyn i henhold til loven.