Forsvarskomiteen går inn for Jåttå

Et flertall i forsvarskomiteen på Stortinget går inn for å legge Forsvarets fellesoperative hovedkvarter til Jåttå i Stavanger.