FN-rapport: Reindriften i fare

Oslo: En FN-støttet rapport advarer mot at naturinngrep vil stanse all reindrift i verden innen 50 år. Reinflokkene i Norge er mest utsatt.