Fornøyd og misfornøyd med dyrevernmeldingen

Norges Bondelag er stort sett positiv til den fremlagte stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd. Dyrevernorganisasjonene er langt fra så fornøyde.