Harde skuldingar mot POT

Advokat Atle Helljesen meiner at POT og påtalemakta gjorde seg skuldig i grove overtramp i saka mot journalist Stein Viksveen; alt med det siktemålet å ramme Viksveen.