Tiltak mot fiskejuks får bred støtte

Fiskeriminister Otto Gregussen fikk bred støtte for sine tiltak mot fiskejuks da hans redegjørelse om ulovligheter i fiskerinæringen ble debattert i Stortinget tirsdag.