Beskylder UDI for lovbrudd

Sivilombudsmann Arne Fliflet beskylder Utlendingsdirektoratet (UDI) for å bryte forvaltningsloven og menneskerettighetskonvensjonen, skriver VG.