Kokkvold ber avisene refse fotografer

Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund (NP) ber de respektive avisredaksjonene om å refse fotografene som tok bilder av rettsbetjenten som falt om under Orderud-saken.