Fisk mot olje

Fiskerne står steilt i striden mot Statoil om et nytt gassrør til Kollsnes. Den nye tras4een vil bare koste halvparten av den gamle. For fiskerne er det langt mer alvorlig.