Årets jervunger nærmest utryddet i Sør-Norge

Viltmyndighetene har drept ungene i fire av de fem jervehiene der det i år er dokumentert yngling i den sørnorske jervbestanden.