- Kan få alvorlige konsekvenser

Regjeringsadvokatens utsendinger advarte Menneskerettighetsdomstolen mot å gi de fire klagerne medhold.