Kranglar om ferie i Dagbladet

Redaksjonsklubben i Dagbladet ligg i «krig» med leiinga i avisa. Onsdag heldt klubben medlemsmøte i leigd lokale for å drøfte situasjonen. Møtet varte i heile tre timar.