Færre pasifister

I første halvår i år var det 1.241 personer som ikke ønsket å gjøre militærtjeneste, mot 1.834 i 1999, viser tall fra Forsvaret.