Nesten 700 har fått forsinket behandling

680 pasienter i Oslo har fått feil eller forsinket behandling etter innføringen av fastlegeordningen i fjor sommer.