Minst 4000 bitt av hund kvart år

Om lag 4000 personar kjem kvart år med hundebitt til legevakt eller sjukehus her i landet. Berre nokre få hundar vert avliva.