— Kugalskap-tiltak er umoralsk bruk av penger

Frykten for kugalskap har fått politikerne til å vedta en rekke meningsløse tiltak, mener Veterinærinstituttet. Instituttet har fått i oppgave å teste alle norske kyr for sykdommen.