Lys kan gjøre legemidler giftige

De fleste medikamenter, også p-piller, blir skadd når de utsettes for lys. Det kan gi store problemer for pasientene.